Site Map | Advertorial | FAQs | JOBs
ENG.
   
     
  Fabricator  
   
  สำนักงานขาย : นครนายก
โรงงาน : นครนายก
  บริษัท ยูวี-ไวนิล จำกัด
เลขที่ 90 หมู่ 9 ถนนสุวรรณศร ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จังหวัด นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26110
โทรศัพท์ : 037-383157-60, 037-381988
แฟกซ์ : 037-381264
 
      View Map  
         
  สำนักงานขาย : สำนักงานเชียงใหม่
  บริษัท ลำปาง ยูวีไวนิล จำกัด
เลขที่ 12  ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ  อ.เมือง  เชียงใหม่
คุณสุเทพ
โทรศัพท์ :081-6226336
 
      View Map  
         
  โรงงาน : ลำปาง   บริษัท ลำปาง ยูวีไวนิล จำกัด
เลขที่ 50  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง - งาว ต.ชมพู  อ.เมือง  ลำปาง  52100
E-mail : lampanguv@yahoo.com
Tel. 054-222514, 219304, 219306, 325666
Fax. 054-222514, 219304, 219306, 325666
 
      View Map  
         
 
 
  ย้อนกลับ